Thợ mỏ Trực tuyến

191.30 GH/s

Pool Hashrate

22.95 TH/s

Mạng Hashrate

cuối Khối

14403053

Khai thác Khối

23.34 $-3.45%

Giá ETC

113%

May mắn

1.5%

Pool Phí

240

Epoch

2.875 GB

DAG Kích thước

Khối Thưởng

Pool Hashrate

191.30 GH/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu17.45G
solo-etc.2miners.com:5050
Hoạt động
69.81G
solo-etc.2miners.com:5151
Hoạt động
Hoa Kỳ17.45G
us-solo-etc.2miners.com:5050
Hoạt động
69.81G
us-solo-etc.2miners.com:5151
Hoạt động
Châu Á17.45G
asia-solo-etc.2miners.com:5050
Hoạt động
69.81G
asia-solo-etc.2miners.com:5151
Hoạt động

Chúng tôi cũng có kết nối SSL - Bấm vào đây