Làm thế nào để bắt đầu mining Ethereum Classic SOLO

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu17.17G
solo-etc.2miners.com:5050
Hoạt động
68.71G
solo-etc.2miners.com:5151
Hoạt động
Hoa Kỳ17.17G
us-solo-etc.2miners.com:5050
Hoạt động
68.71G
us-solo-etc.2miners.com:5151
Hoạt động
Châu Á17.17G
asia-solo-etc.2miners.com:5050
Hoạt động
68.71G
asia-solo-etc.2miners.com:5151
Hoạt động
Theo mặc định hoặc nếu nghi ngờ share difficulty để chọn, hãy chọn cái thấp hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn share difficulty cao nếu bạn khai thác với hơn 500 GPU. Nếu bạn khai thác bằng Nicehash, bạn nên luôn chọn share difficulty cao. Share difficulty không ảnh hưởng đến phần thưởng thợ mỏ. Đọc thêm.

Bước 1 - Tạo một ví

Bạn có thể nhận thanh toán theo Bitcoin (BTC) hoặc Ethereum Classic (ETC). Phí thanh toán theo BTC thấp (ít hơn $0,2), thanh toán qua ETC hoàn toàn miễn phí ($0). Xem qua bài viết Nhận Bitcoin từ Altcoin Mining.

Với số tiền bạn có thể dùng máy tính hoặc ví di động để tạo địa chỉ quy đổi tiền mã hoá.

Bước 2 - Tải xuống phần mềm khai thác

Bắt đầu nhanh - Tải xuống sẵn sàng cho phiên bản của GPU Miner (lưu trữ mật khẩu - 2 thợ mỏ).

Đối với GPU Nvidia, chúng tôi khuyên bạn nên T-Rex hoặc là GMiner.
For AMD GPU's we recommend lolMiner hoặc là GMiner.

Bước 3 - Chỉnh sửa tập tin bat

Sử dụng YOUR_WALLET_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ BTC (SegWit): bc1qnkyhslv83yyp0q0suxw0uj3lg9drgqq9c0auzc
Ví dụ BTC (Compatibility): 3GRdnTq18LyNveWa1gQJcgp8qEnzijv5vR
Ví dụ BTC (Legacy): 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa
Ví dụ ETC: 0x35aa26BBFE74714B38ef668e36f986DaaC80846a
Nếu bạn muốn, bạn có thể Thay đổi RIG_ID trong tập tin bat Chỉ định tên của máy đào như bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Lĩnh vực này không bắt buộc. Bạn có thể để trống.
Độ dài RIG_ID - Tối đa 32 ký tự. Sử dụng chữ cái, số và ký hiệu tiếng Anh "-" và "_".
Ví dụ: rig-1

Hướng dẫn bằng video

Cài đặt cho Công cụ khai thác lolMiner:

lolMiner.exe --algo ETCHASH --pool solo-etc.2miners.com:5050 --user YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Rigel:

rigel.exe -a etchash -o stratum+tcp://solo-etc.2miners.com:5050 -u YOUR_WALLET_ADDRESS -w RIG_ID
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Gminer:

miner.exe --algo etchash --server solo-etc.2miners.com:5050 --user YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác T-Rex:

t-rex.exe -a etchash -o stratum+tcp://solo-etc.2miners.com:5050 -u YOUR_WALLET_ADDRESS -w RIG_ID -p x
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Team Red Miner:

teamredminer.exe -a ethash -o stratum+tcp://solo-etc.2miners.com:5050 -u YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID -p x
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác NBminer:

nbminer.exe -a etchash -o stratum+tcp://solo-etc.2miners.com:5050 -u YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cài đặt ASIC

Pool này hoạt động với ASIC Miners.

Cài đặt cho Antminer E9, Antminer E9 Pro, Innosilicon A10 Pro:

URL: stratum+tcp://solo-etc.2miners.com:5050
Worker: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Sử dụng YOUR_WALLET_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ BTC (SegWit): bc1qnkyhslv83yyp0q0suxw0uj3lg9drgqq9c0auzc
Ví dụ BTC (Compatibility): 3GRdnTq18LyNveWa1gQJcgp8qEnzijv5vR
Ví dụ BTC (Legacy): 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa
Ví dụ ETC (ERC20): 0x35aa26BBFE74714B38ef668e36f986DaaC80846a

Cho thuê giàn máy đào

Đaay là pool hoạt động với Miningrigrentals.com dàn máy đào cho thuê.

Cài dặt cho Miningrigrentals.com:

Name: 2Miners SOLO ETC
Type: ETCHash
Pool Host: solo-etc.2miners.com:5050
Workername (-u): YOUR_WALLET_ADDRESS
Password (-p): x

Cài đặt cho Nicehash.com:

Đôi khi Nicehash thoát khỏi bài kiểm tra pool với lỗi en. Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Nicehash mỗi ngày. 2Miners chính thức được hỗ trợ bởi Nicehash pool. Chỉ cần đi đến và tiến hành đặt hàng.

Custom pool name: 2Miners SOLO ETC
Algorithm: ETCHash
Stratum hostname or IP: solo-etc.2miners.com
Port: 5151
Username: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Cài đặt kết nối SSL cho người dùng có kinh nghiệm:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu17.17G
solo-etc.2miners.com:15050
Hoạt động
68.71G
solo-etc.2miners.com:15151
Hoạt động
Hoa Kỳ17.17G
us-solo-etc.2miners.com:15050
Hoạt động
68.71G
us-solo-etc.2miners.com:15151
Hoạt động
Châu Á17.17G
asia-solo-etc.2miners.com:15050
Hoạt động
68.71G
asia-solo-etc.2miners.com:15151
Hoạt động

Nếu bạn không biết kết nối SSL là gì và cách thiết lập nó, hãy sử dụng cài đặt tiêu chuẩn

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ mỏ đang trò chuyện

Telegram

Một nền tảng kiến thức nổi bật cho các thợ mỏ